XIÊN 2 MIỀN BẮC

XIÊN 2 MIỀN BẮC

Phí dịch vụ là  500.000 VNĐ

Bạn là người đang muốn tìm XIÊN 2 miền bắc đẹp nhất để chơi lô trong ngày hôm nay mà chưa biết đánh con gì để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn XIÊN 2 đẹp nhất. Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay số đẹp nhất trong ngày...!!

Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao 98%, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây XIÊN 2 sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.

Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00

Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 5 cái 100k) nạp đủ sẽ hiện số nhé!!

Hỗ trợ: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Gate, VNMobile

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU HÀNG NGÀY

NGÀY XIÊN 2 MIỀN BẮC KẾT QUẢ GHI CHÚ
17/10/2018      
16/10/2018  24 32  win  ăn lô 24 32
15/10/2018  45 90   win  ăn lô 45 90 
14/10/2018  64 78   trượt    ăn lô 64 64
13/10/2018  13 38  trượt    ăn lô 23 
12/10/2018  06 56   win   ăn lô 06 56 
11/10/2018  98 09   trượt   ăn lô 09
10/10/2018  54 62  win  ăn lô 54 62
09/10/2018  19 83   trượt  ăn lô 83 
08/10/2018  45 63   win  ăn lô 45 63 
07/10/2018 98 01 trượt ăn lô 98
06/10/2018  16 28   trượt   
05/10/2018  69 73  win    ăn lô 69 73
04/10/2018  57 87   trượt   ăn  lô 87
03/10/2018 13 22   win  ăn lô 13 22 
02/10/2018  48 80  trượt  ăn lô 48 
01/10/2018  02 30  win   ăn lô 02 30 
30/09/2018  75 80   win  ăn lô. 75 80  
29/09/2018  79 08  trượt  ăn lô 08
28/09/2018  67 99   trượt   ăn lô 67 
27/09/2018  77 84  win   ăn lô 77 84  
26/09/2018  79 92   trượt   
25/09/2018  25 34  win   ăn lô 25 34
24/09/2018  32 51   win   ăn lô 32 51
23/09/2018  18 41  trượt    
22/09/2018 13 36    trượt  ăn lô 13  
21/09/2018  72 90   win  ăn lô 72 90 
20/09/2018 41 55   win  ăn lô 41 55  
19/09/2018  08 41  trượt  ăn lô 08 08 
18/09/2018  08 89  trượt   
17/09/2018  18 25   win  ăn lô 18 25 
16/09/2018  18 58  win   ăn lo 18 58
15/09/2018  78 98   trượt  ăn lô 78  
14/09/2018  28 31  win  ăn lô 28 31 
13/09/2018  01 80 trượt   ăn lô 01  
12/09/2018  47 68 trượt   
11/09/2018  07 33  win   ăn lô 07 33
10/09/2018  07 61   trượt   ăn lô 07 
09/09/2018  03 31  win   ăn lô 03 31 
08/09/2018  19 32  trượt   ăn lô 32 
07/09/2018  78 97  trượt   ăn lô 97
06/09/2018  13 32 trượt  ăn lo 13 
05/09/2018  14 30  trượt   
04/09/2018  64 88   win  ăn lô 64 88 
03/09/2018  47 08   win  ăn lô 47 47 08 08 
02/09/2018  05 98   trượt   ăn lô 05
01/09/2018  49 92   trượt  ăn lô 49 49 
31/08/2018  39 52  win   ăn lô 39 52 
30/08/2018  62 78  trượt    ăn lô 62
29/08/2018  98 54  trượt    ăn lô 54 54
28/08/2018  36 56  win   ăn lô 36 56  
27/08/2018  28 56  trượt    
26/08/2018  79 95  trượt   ăn lô 79  
25/08/2018  63 70  win  ăn lô 63 70 
24/08/2018  79 82  win   ăn lô 79 82 
23/08/2018  24 40  win   ăn lô 24 40
22/08/2018 59 89  trượt  ăn lô 59 
21/08/2018  49 55 win    ăn lô. 49 55
20/08/2018  69 98  trượt  ăn lô 69 
19/08/2018  46 53  win   ăn lô 46 53
18/08/2018  27 40 win    ăn lô 27 40
17/08/2018  55 60   win  ăn lô 55 60 
16/08/2018  78 90   trượt    
15/08/2018  54 26   win  ăn lô 54 26 
14/08/2018  43 52    trượt   ăn lô 43 
13/08/2018  95 68  trượt  ăn lô 95 
12/08/2018 67 80   win  ăn lô 67 80 67 
11/08/2018 53 60   win   ăn lô 53 60 
10/08/2018  53 69  win   ăn lô 53 69 
09/08/2018  01 13  trượt   ăn lô 01  
08/08/2018 18 24   trượt   ăn lô 18  
07/08/2018  28 58   win  ăn lô 28 58  
06/08/2018  65 73  trượt   ăn lô 65  
05/08/2018 03 18   trượt    
04/08/2018  02 22 win   ăn lô 02 22 
03/08/2018 09 98   trượt   
02/08/2018  34 61   trượt  ăn lô 34 34  
01/08/2018  49 50 win    ăn lô 49 50 
31/07/2018  01 90   trượt  ăn lô 01  
30/07/2018  05 21  trượt   ăn lô 05  
29/07/2018  98 86   trượt  ăn lô 86 
28/07/2018  05 11   win   ăn. lô 05 11
27/07/2018  19 38   trượt   ăn lô 19
26/07/2018  08 95   trươt   ăn lô 95 
25/07/2018  59 90  win   ăn lô 59 90  
24/07/2018  08 40  win    ăn lô 08 40 
23/07/2018 09 03   win   ăn lô 09 03 
22/07/2018 29 53    trượt  ăn lô 53  
21/07/2018 17 25    trượt  ăn lô 17  
20/07/2018  55 62  win  ăn lô 55 62 
19/07/2018  90 98   trượt   
18/07/2018  17 20  win  ăn lô 17 20  
17/07/2018  09 23   win  ăn lô 09 23 
16/07/2018  16 33  win   ăn lô 16 33
15/07/2018  38 71   trượt  ăn lô. 38  
14/07/2018  12 45 trượt  ăn lô  12 
13/07/2018 38 50   win   ăn lô. 38 50  
12/07/2018  07 10   win  ăn lô 07 10 
11/07/2018  07 89  win   ăn lô 07 89  
10/07/2018  57 60  trượt  ăn lô 57 57 
09/07/2018  65 71  win ăn lô 65 65 71 
08/07/2018  04 25   trượt   
07/07/2018 16 30    win  ăn lô. 16 30 
06/07/2018  28 32  trượt  ăn lô 28 
05/07/2018  90 89   trượt   
04/07/2018  47 53   win   ăn lô. 47 53 
03/07/2018  19  31 trượt   ăn lô 19  
02/07/2018  68 90   win  ăn lô 90 68  
01/07/2018  01 23  trượt   ăn lô 01 
30/06/2018  88 92  win   ăn lô 88 92  
26/06/2018 bảo trỳ     
25/06/2018 27 31  win   ăn lô 27 31  
24/06/2018 06 71  trượt    
23/06/2018  02 13  trượt   
22/06/2018  45 67  win  ăn lô. 45 67  
21/06/2018  26 46   win  ăn lô 26 46  
20/06/2018  07 39   win  ăn lô 07 39 
19/06/2018 07 28    trượt   ăn lô 07 
18/06/2018 25 70   trượt  ăn lô 70  
17/06/2018 08 35    win   ăn lô 08 35  
16/06/2018 26 31  trượt   ăn lô 26 
15/06/2018 `17 51   win  ăn lô 51 17 
14/06/2018  25 44 win    ăn lô 25 44
13/06/2018  09 82 trượt   ăn lô 82  
12/06/2018  16 36 win   ăn lô. 16 36  
11/06/2018 18 22  trượt    ăn lô  18
10/06/2018  22 50  win  ăn lô. 22 50 
09/06/2018 17 30    win  ăn lô 17 30  
08/06/2018  49 80  trượt   ăn lô 80  
07/06/2018  49 97   trượt  ăn lô 49  
06/06/2018  08 38 win    ăn lô 08 38 
05/06/2018  28 65  trượt  ăn lô. 28 
04/06/2018  02 39  trượt    
03/06/2018  16 21  trượt  ăn lô 16  
02/06/2018  58 60   win   
01/06/2018  18 39  win   ăn lô 18 39  
31/05/2018 05 24 win   ăn lô 05 24 24 
30/05/2018  18 25 trượt    
29/05/2018  17 23  trượt   
28/05/2018  52 38   win  ăn lô. 52 38 
27/05/2018  91 79   win  ăn lô 91 79  
26/05/2018  80 93   trượt   
25/05/2018  95 52   win  ăn lô 95 52  
24/05/2018 91 01   win   ăn lo 01 91  
23/05/2018  52 80   trượt   
22/05/2018 16 31 trượt    ăn lô  16 
14/04/2018  bảo trỳ     
13/04/2018  15 70 trượt  ăn lô 15 15 
12/04/2018  71 58 trượt   
11/04/2018 18 62  trượt  ăn lô 18 
10/04/2018 82 90  win  ăn lô 82 90 
09/04/2018  50 62 trượt  ăn lô 50 
08/04/2018 35 64   win ăn lô 35 64 
07/04/2018 21 93  trượt ăn lô 21
06/04/2018  75 51 trượt   
05/04/2018 64 53   trượt ăn lô 64 64 
04/04/2018  45 09  trượt ăn lô 09 
03/04/2018 07 62  win  ăn lô 07 62 
02/04/2018 45 31  trượt  ăn lô 45 45 
01/04/2018 38 72  trượt  
31/03/2018 56 71   trượt  
30/03/2018  10 24  win  ăn lô 10 24
29/03/2018 29 13  trượt  ăn lô 13 
28/03/2018 81 50  win ăn lô 81 50 50 
27/03/2018 26 45  trượt  ăn lô 45 
26/03/2018 06 32   trượt  
25/03/2018 19 35  trượt  
24/03/2018 15 76  trượt  ăn lô 15 15 
23/03/2018 05 46   win ăn lô 05 46 
22/03/2018 47 62  trượt  ăn lô 47 
21/03/2018  03 29  trượt  ăn lô 03 03 
20/03/2018 57 32   win ăn lô 57 57 32 
18-19/03/2018 bảo trì     
17/03/2018 29 30   trượt  
16/03/2018  02 16 trượt   ăn lô 02 
15/03/2018 21 97   trượt ăn lô 97 
14/03/2018  07 43  win ăn lô 07 43 
13/03/2018 82 73  trượt ăn lô 73 
12/03/2018 90 81 win ăn lô 90 81 
11/03/2018 86 72  trượt  ăn lô 86 
10/03/2018 07 80  trượt   
09/03/2018 53 09   win ăn lô 53 09 
08/03/2018 05 27   trượt ăn lô 05 
07/03/2018 09 81   trượt ăn lô 81 
06/03/2018 79 91   win ăn lô 79 79 91 
05/03/2018 60 12  trượt  ăn lô 60 60 
04/03/2018 27 45  trượt   ăn lô 27 27
03/03/2018  77 97   trượt  
02/03/2018  26 35 win  ăn lô 26 26 35
01/03/2018  37 17    trượt    
28/02/2018  37 17    trượt    37 
27/02/2018 70 15   trượt  
26/02/2018 41 27   trượt ăn lô 41 41 
25/02/2018 35 70  win  ăn lô 35 70 
24/02/2018 08 52   trượt ăn lô 08 
23/02/2018 56 82   win ăn lô 56 82 
22/02/2018 13 27  trượt  ăn lô 13 13 
21/02/2018 68 90   trượt  
20/02/2018 57 74   trượt ăn lô 74 
19/02/2018 35 61   win ăn lô 35 61 
15/02-18/02/2018 nghỉ tết    
14/02/2018  37 17  trượt  
13/02/2018  52 03 trượt  ăn lô 52 
12/02/2018 15 64   trượt  
11/02/2018 21 36   win ăn lô 21 36 
10/02/2018  06 83 win  ăn lô 06 83 
09/02/2018 96 02   trượt   ăn lô 02
08/02/2018 29 72  trượt  ăn lô 29 
07/02/2018 50 63  trượt  ăn lô 50 
06/02/2018 48 60  win  ăn lô 48 60 
05/02/2018 04 39    trượt  ăn lô. 04 04 
04/02/2018  04 39   trượt   
03/02/2018 03 75   win ăn lô 03 75 
02/02/2018 17 62   trượt ăn lô 62 
01/02/2018 46 82   trượt  
31/01/2018 53 90   trượt ăn lô 53 
30/01/2018 20 46  win  ăn lô 20 46 
29/01/2018 45 71   trượt ăn lô 45 45 
28/01/2018  14 30   trượt    
27/01/2018  27 80 trượt  ăn lô 80 
26/01/2018 82 16  trượt   
25/01/2018 01 36  win  ăn lô 01 36 
24/01/2018  60 31  trượt ăn lô 60 
23/01/2018 17 82  win  ăn lô 17 82 
22/01/2018 25 16   trượt ăn lô 16 
21/01/2018 26 71   trượt ăn lô 71 
20/01/2018 35 47  trượt  
19/01/2018 49 91   win ăn lô 49 91 
18/01/2018 56 08  trượt  ăn lô 08 
17/01/2018 23 71   trượt ăn lô 71 
16/01/2018 02 16   win ăn lô 02 16 
15/01/2018 21 05   win ăn lô 21 21 05 
14/01/2018 13 27   trượt  
13/01/2018 07 09   trượt ăn lô 07 
12/01/2018 63 51  trượt   
11/01/2018 06 47   win ăn lô 06 47 
10/01/2018 72 34   trượt ăn lô 72 
09/01/2018 27 80   win ăn lô 27 80 
08/01/2018 30 13  trượt ăn lô 13 
07/01/2018 63 45   trượt ăn lô 63x2 
06/01/2018 41 75  win ăn lô 41 75 
05/01/2018 12 47    trượt ăn lô 67 
04/01/2018 02 31   trượt  
03/01/2018 23 15  trượt  ăn lô 23 
02/01/2018 35 06   win ăn lô 35x2 06 
01/01/2018 23 02   trượt ăn lô 02 
31/12/2017 36 61  win  ăn lô 36 61 
30/12/2017 46 71   win ăn lô 46 71 
29/12/2017 48 30  trượt  ăn lô 48x2 
28/12/2017 30 52 trượt  ăn lô 52 
27/12/2017 27 82   trượt  
26/12/2017 06 15  win  ăn lô 06 15 
25/12/2017 27 38  trượt  ăn lô 27 
24/12/2017 70 14   win ăn lô 70 70 14 
23/12/2017 25 61   trượt ăn lô 61 
22/12/2017 43 72   trượt ăn lô 72 
21/12/2017 93 72  win  93 72 
20/12/2017 31 80   win ăn lô 31 80 
19/12/2017 17 56  trượt   
18/12/2017 10 62   trượt ăn lô 62 
17/12/2017 24 37   trượt ăn lô 37 
16/12/2017 82 45  win  ăn lô 82 45 
15/12/2017 12 20   trượt ăn lô 12 
14/12/2017 07 32   trượt ăn lô 07 
13/12/2017 09 51   win ăn lô 09 51 
12/12/2017 68 50   trượt ăn lô 68 68 
11/12/2017  08 37  trượt  
10/12/2017 90 17   trượt ăn lô 90
09/12/2017 43 32   trượt  
08/12/2017 02 83  trượt  ăn lô 83 83 83 
07/12/2017 31 57  win  ăn lô 31 57 
06/12/2017 03 75   trượt ăn lô 75 75 
05/12/2017 23 71   trượt ăn lô 71 
04/12/2017 50 06  win ăn lô 50 06 
03/12/2017 08 37   trượt   
02/12/2017 48 24  trượt ăn lô 24
01/12/2017 48 26  trượt ăn lô 48 
30/11/2017  60 85  trượt   
29/11/2017 81 65  trượt  ăn lô 81 
28/11/2017 68 07  win  ăn lô 60 07 
27/11/2017  14 52  trượt ăn lô 52 
26/11/2017  79 41  win  ăn lô. 79 41 
25/11/2017 25 63   trượt ăn lô 25 25 
24/11/2017 76 21   trượt ăn lô 76 
23/11/2017  79 41  trượt   
22/11/2017  90 03 win   ăn lô 90 03
21/11/2017 91 71   trượt ăn lô 91 
20/11/2017 90 71 trượt   
19/11/2017 20 03   win ăn lô 20 03 
18/11/2017  41 13  trượt ăn lô 41 
17/11/2017 02 47   win  ăn lô 02 47
16/11/2017 13 59  trượt ăn lô 59 59 
15/11/2017 21 62   win ăn lô 21 62 
14/11/2017 30 13  trượt   ăn lô 13
13/11/2017 45 87   trượt ăn lô 87 87 
12/11/2017 97 01   trượt ăn lô 97 
11/11/2017 98 71   win ăn lô 98 71 
10/11/2017 09 92   trượt  
09/11/2017 31 42  trượt  ăn lô 42 
08/11/2017 92 41  win ăn lô 92 41 
07/11/2017 01 40  trượt  ăn lô 01 
06/11/2017 50 71   trượt  
05/11/2017 43 85  win ăn lô 43 85 
04/11/2017 17 98  trượt ăn lô 98 
03/11/2017 10 95 win  ăn lô 10 95 95
02/11/2017 30 59  trượt   ăn lô 59
01/11/2017  70 14 trượt  ăn lô 70 70 
31/10/2017 10 67   trượt ăn lô 67 
30/10/2017 19 57   win ăn lô 19 57 
29/10/2017 01 24  trượt  ăn lô 24 
28/10/2017 91 70   trượt ăn lô 91 91 
27/10/2017 01 27  win  ăn lô 01 27 
26/10/2017 71 92   trượt ăn lô 92 
25/10/2017  25 36 win ăn lô 25 36 
24/10/2017 28 46  trượt  ăn lô 28 
23/10/2017  35 47   trượt ăn lô 35 
22/10/2017 16 54   trượt  
21/10/2017 28 57  win   ăn lô 28 57
20/10/2017 91 49  win  ăn lô 49 91 
19/10/2017 07 31   trượt ăn lô 31 31 
18/10/2017 92 63   trượt ăn lô 63 63 
17/10/2017 10 75 trượt   
16/10/2017 32 49  trượt   ăn lô 49
15/10/2017 50 73  win  ăn lô 50 73 
14/10/2017 90 12  trượt  ăn lô 90
13/10/2017 13 32  trượt ăn lô 13 
12/10/2017 09 51  win  ăn lô 09 51 
11/10/2017 06 70  trượt  ăn lô 06 
10/10/2017 35 62  trượt   
09/10/2017 50 37  trượt  ăn lô 37 37 
08/10/2017  09 61 win  ăn lô 09 61 
07/10/2017 04 52   win ăn lô 04 04 52 
06/10/2017 31 60  trượt  ăn lô 31 
05/10/2017  26 35   trượt   ăn lô 26 
04/10/2017  06 51    trượt    
03/10/2017  19 50   win    ăn lô 19 50 
02/10/2017  42 61   win   ăn lô 42 61
01/10/2017 18 43   trươt  ăn lô 43 43  
30/09/2017  09 55  trượt    ăn lô 55 
29/09/2017  68 70   win    ăn lô 68 70 
28/09/2017  25 32   trượt     
27/09/2017  07 23  trượt    
26/09/2017 58 65  win  ăn lô 65 58  
25/09/2017  35 41  trượt   ăn lô 35  
24/09/2017  35 41   win    ăn lô 35 41 
23/09/2017  21 30   win   ăn lô 21 30  
22/09/2017  13 89   trượt  ăn lô 13  
21/09/2017  46 54   win    ăn lô 46 54 
20/09/2017  35 98    trượt   ăn lô 35  
19/09/2017  48 67   trượt   ăn lô 48 
18/09/2017  56 62   trượt   ăn lô 56  
16/09/2017  15 40   win   ăn lô 15 40 
15/09/2017  03 32   trượt   
14/09/2017  03 98   win  ăn lô 03 98  
13/09/2017  61 83  trượt   
12/09/2017  13 22   win   ăn lô 13 22  
11/09/2017 37 89    trượt    
10/09/2017  08 14   win   ăn lô 08 14 
09/09/2017  19 98   trượt  ăn lô 19  
08/09/2017  01 98   win  ăn lô 01 09  
07/09/2017  01 17   trượt     
06/09/2017  46 54   trượt   ăn lô 46  
05/09/2017  23 38  win   ăn lô 23 38  
04/09/2017  56 61   trượt    
03/09/2017  03 58   win  ăn lô  03 58  
02/09/2017  07 32   trượt    
01/09/2017  46 59  trượt  ăn lô 46  
31/08/2017  45 59   trượt  ăn lô 59  
30/08/2017  30 01   win  ăn lô 30  
29/08/2017  03 36   trượt    
28/08/2017  28 87   trượt    
27/08/2017  12 31  win    ăn lô 12 31  
26/08/2017   21 45   win   ăn lô 21 45  
25/08/2017   .03 21    win  ăn lô 03 21  
24/08/2017  35 62   trượt     
23/08/2017  54 81   trượt   ăn lô 54  
22/08/2017  64 80   win   ăn lô 64 80  
21/08/2017  21 58  trượt    ăn lô 21 
20/08/2017  63 82   win   ăn lô 63 82 
19/08/2017  16 28    trượt    
18/08/2017  22 89   trượt  ăn lô 22  
17/08/2017  29 87   win  ăn lô 29 87  
16/08/2017  10 38   win   ăn lô 10 38 
15/08/2017  12 63   trượt  ăn lô 12  
14/08/2017  15 41   trượt   
13/08/2017  18 27   win  ăn lô 18 27  
12/08/2017  63 83   win ăn lô 63 83  
11/08/2017  28 51    trượt   
10/08/2017  05 24   trượt   ăn lô 05 
09/08/2017  02 47  win   ăn lô 02 47 
08/08/2017  18 89  trượt   
07/08/2017  50 70   win  ăn lô 50 70 
06/08/2017  87 92   trượt  ăn lô 92  
05/08/2017  43 50  trượt   
04/08/2017  24 32   trượt  ăn lô 24  
03/08/2017  67 83   win  ăn lô 67 83  
02/08/2017  15 32    trượt    
01/08/2017  66 92   trượt   ăn lô 66 
31/07/2017  03 41   win  ăn lô 03 41  
30/07/2017  40 01   trượt  ăn lô 40  
29/07/2017  28 41   trượt   
28/07/2017  19 24   trượt   ăn lô 24 
27/07/2017 01 96  trượt   
26/07/2017  05 42  trượt  
25/07/2017 53 27 trượt  
24/07/2017  41 63   trượt   
23/07/2017  18 62  trượt  ăn lô 18  
22/07/2017  23 52    win  ăn lô 23 52 
21/07/2017  35 46    trượt   
20/07/2017  65 70     win   ăn lô 65 70 
19/07/2017  45 56     trượt  ăn lô 56 56 
18/07/2017  31 78    trượt   ăn lô 31  
17/07/2017  46 52     trượt  ăn lô 46  
16/07/2017 60 59    trượt   
15/07/2017  15 43    win    ăn lô 15 43
14/07/2017  10 90    trượt    ăn lô 90   
13/07/2017 50 59   trượt   ăn lô 50  
12/07/2017 09 35   trượt    
11/07/2017  01 78    trượt     
10/07/2017 02 62  trượt    
09/07/2017  23 98   trượt  ăn lô 23  
08/07/2017  17 32   win  ăn lô 17 32  
07/07/2017  28 71   trượt   
06/07/2017  80 19   win  ăn lô 80 19 19 
05/07/2017  30 82   win  ăn lô 30 82 
04/07/2017  10 73   trượt  ăn lô 10  
03/07/2017  37 74   trượt   ăn lô 37 
02/07/2017  32 71   win   ăn lô 32 71
01/07/2017 11 89  trượt    
30/06/2017  32 74   trượt   ăn lô 32  
29/06/2017  09 63  trượt    
28/06/2017  89 63   trượt  ăn lô 89  
27/06/2017  28 55   win   ăn lô 28 55 
26/06/2017  85 91   trượt   
25/06/2017  43 74   trượt  ăn lô 74  
24/06/2017  47 98   trượt   
23/06/2017  13 54   win  ăn lô 13 54  
22/06/2017  52 64  trượt   ăn lô 64  
21/06/2017  18 42   trượt  ăn lô 42  
20/06/2017  91 12  win    ăn lô 91 12 
19/06/2017  26 39  trượt   ăn lô 39  
18/06/2017  05 95   trượt   ăn lô 95 
17/06/2017  31 46  win   ăn lô 31 46  
16/06/2017  44 62   win  ăn lô 44 62  
15/06/2017  42 59  trượt   ăn lô 59  
14/06/2017  46 83   trượt  ăn lô 46  
13/06/2016  03 55   trượt  ăn lô 55  
12/06/2017  52 73  win   ăn lô 52 73 
11/06/2017  06 18 trượt   
10/06/2017  94 74  trượt  ăn lô 94  
09/06/2017  08 19  trượt   
08/06/2017  19 08   trượt    
07/06/2017  40 22  trượt   ăn lô 40  
06/06/2017  77 82   trượt   ăn lô 77  
05/06/2017  94 92  trượt    
04/06/2017  94 69   win  ăn lô 94 94 69 
03/06/2017  14 89   trượt   ăn lô 14 14
02/06/2017  87 90 trượt  ăn lô 87x2 
01/06/2017  17 86 win  ăn lô 17 86x2 
31/05/2017  42 39  trượt ăn lô 42x2 
30/05/2017 07 18  trượt  ăn lô 07x2 
29/05/2017  38 60 win  ăn lô 38 60 
28/05/2017 17 35  trượt  ăn lô 17x2 
27/05/2017 41 74  trượt   
26/05/2017 13 67  trượt  ăn lô 67 
25/05/2017 07 48  win  ăn lô 07 48 
24/05/2017 24 19  trượt  ăn lô 24 
23/05/2017 36 94  win  ăn lô 36 94x2 
22/05/2017 17 29  trượt  ăn lô 29 
21/05/2017 20 83  trượt   
20/05/2017 13 69  win  ăn lô 13 69 
19/05/2017 05 66  win  ăn lô 05 66 
18/05/2017 57 96  trượt  ăn lô 57 
17/05/2017 19 73  trượt  ăn lô 73 
16/05/2017 12 71  win  ăn lô 12 71x2 
15/05/2017 04 57  trượt   
14/05/2017 16 55  trượt  ăn lô 16x2 
13/05/2017 49 22  trượt  ăn lô 22 
12/05/2017 02 34  win ăn lô 02x2 34
11/05/2017  77 89 trượt  ăn lô 77 
10/05/2017 21 63  win  ăn lô 21 63 
09/05/2017 09 85  trượt  ăn lô 09 
08/05/2017 42 65  trượt   
07/05/2017 05 67  win   ăn lô 05 67 
06/05/2017 45 68  trượt  ăn lô 45x2 
05/05/2017 24 35  trượt ăn lô 35 
04/05/2017 53 66  win  ăn lô 53 66 
03/05/2017 28 49  trượt   
02/05/2017 23 64  win  ăn lô 23 64x2 
01/05/2017 18 76  trượt  ăn lô 76x2 
30/04/2017 67 90  trượt  ăn lô 90 
29/04/2017 02 35  trượt  ăn lô 35 
28/04/2017 57 66  win  ăn lô 57 66 
27/04/2017 05 29  trượt   
26/04/2017 15 76  trượt  ăn lô 15 
25/04/2017 12 39  win  ăn lô 12 39 
24/04/2017 32 65  win  ăn lô 32 65 
23/04/2017 83 95  trượt  ăn lô 83 
22/04/2017 20 12  win  ăn lô 20x2 12 
21/04/2017 71 84  trượt  ăn lô 71x2 
20/04/2017 04 68  trượt   
19/04/2017  25 72 trượt  ăn lô 25x2 
18/04/2017 36 89  win  ăn lô 36 89 
17/04/2017 23 68  trượt  ăn lô 23 
16/04/2017 01 86  trượt  ăn lô 01 
15/04/2017 36 84  win  ăn lô 36 84 
14/04/2017 42 77  win  ăn lô 42 77 
13/04/2017 10 61  trượt  ăn lô 10 
12/04/2017 34 45  win  ăn lô 34x2 45 
11/04/2017 38 85  trượt   
10/04/2017 11 89  trượt  ăn lô 11x2 
09/04/2017 49 86  trượt  ăn lô 49 
08/04/2017 03 58   win  ăn lô 03x2 58 
07/04/2017 27 60   trượt ăn lô 60x2 
06/04/2017 19 48   trượt  
05/04/2017 00 65   win ăn lô 00 65 
04/04/2017 02 85  win  ăn lô 02 85 
03/04/2017 36 87   trượt ăn lô 36x2 
02/04/2017  27 74 win  ăn lô 27 74 
01/04/2017  01 12 trượt  ăn lô 12 
31/03/2017  45 64  trượt  
30/03/2017 14 21  trượt ăn lô 14x2 
29/03/2017 68 05  win  ăn lô 68 05 
28/03/2017 02 39  trượt ăn lô 02x2
27/03/2017 25 36  trượt   
26/03/2017  19 45  win  ăn lô 19 45 
25/03/2017  01 26  win   ăn lô 01 26x2
24/03/2017  56 71 trượt  ăn lô 56x2 
23/03/2017  13 58 trượt  
22/03/2017  01 65 trượt   
21/03/2017  08 49 win  ăn lô 08 49 
20/03/2017  02 58  trượt  
19/03/2017 13 45  win  ăn lô 13 45 
18/03/2017  19 68 trượt  ăn lô 19 
17/03/2017  18 36 trượt  ăn lô 18 
16/03/2017  01 52 win  ăn lô 01 52 
15/03/2017  27 60 trượt  ăn lô 27x2 
14/03/2017  46 29 win ăn lô 46 29 
13/03/2017  23 68  trượt ăn lô 68 
12/03/2017  18 55  win ăn lô 18 55 
11/03/2017  09 47 trượt  ăn lô 47 
10/03/2017  30 83 trượt  ăn lô 30 
09/03/2017 38 72 win ăn lô 38x2 72
08/03/2017  57 86 trượt   
07/03/2017 03 78  win  ăn lô 03 78 
06/03/2017  52 47  trượt ăn lô 52 
05/03/2017 19 95  trượt  ăn lô 19x3 
04/03/2017 17 62  win  ăn lô 17 62 
03/03/2017 03 39  trượt  ăn lô 39 
02/03/2017  16 88 win  ăn lô 16 88x2 
01/03/2017  39 67 trượt   
28/02/2017  01 25 trượt  ăn lô 01 
27/02/2017  52 73 trượt  ăn lô 52x2 
26/02/2017 23 77  win  ăn lô 23 77 
25/02/2017  07 29 trượt  ăn lô 29 
24/02/2017  18 73 win  ăn lô 18 73 
23/02/2017 67 75  trượt   
22/02/2017 27 61  win ăn lô 27x2 61
21/02/2017  24 47 trượt  ăn lô 24 
20/02/2017  81 35 trượt  ăn lô 81 
19/02/2017  06 28 win  ăn lô 06x2 28 
18/02/2017 26 97  trượt  ăn lô 26 
17/02/2017 24 77  win  ăn lô 24 77 
16/02/2017 28 56  trượt  ăn lô 28 
15/02/2017  36 85  win ăn lô 36 85 
14/02/2017  09 33 trượt  ăn lô 33x2 
13/02/2017 12 68  win  ăn lô 12 68 
12/02/2017 04 39  trượt  ăn lô 04 
11/02/2017 20 69  trượt  ăn lô 20 
10/02/2017 07 48  trượt  ăn lô 07x2 
09/02/2017 11 73  win  ăn lô 11 73 
08/02/2017 46 69  trượt  ăn lô 46 
07/02/2017 45 87  trượt  ăn lô 45 
06/02/2017 01 48  win  ăn lô 01 48 
05/02/2017 12 56  trượt   
04/02/2017 29 62  win ăn lô 29 62 
03/02/2017 09 13  trượt  ăn lô 13x2 
02/02/2017 01 61 win ăn lô 01 61
26/01/2017 đến 02/02/2017 nghỉ tết nghỉ tết nghỉ tết
25/01/2017 09 35  win  ăn lô 09 35 
24/01/2017 69 89  trượt  ăn lô 89x2 
23/01/2017 35 78  trượt   
22/01/2017 29 64  trượt  ăn lô 29 
21/01/2017 16 53  win  ăn lô 16 53 
20/01/2017 04 39  trượt  ăn lô 04 
19/01/2017 33 67  win  ăn lô 33 67 
18/01/2017 01 19  trượt   
17/01/2017 18 40  trượt  ăn lô 18x2 
16/01/2017 29 63 win ăn lô 29 63 
15/01/2017 01 37  trượt  ăn lô 01 
14/01/2017 02 39  win  ăn lô 02 39 
13/01/2017 42 62  trượt  ăn lô 42 
12/01/2017 16 32  trượt   
11/01/2017 08 99  win  ăn lô 08 99 
10/01/2017 04 27  win  ăn lô 04 27 
09/01/2017 22 84  trượt  ăn lô 84 
08/01/2017 28 63  trượt   
07/01/2017 12 43  trượt   
06/01/2017 23 75  win  ăn lô 23 75 
05/01/2017 38 94  trượt  ăn lô 38 
04/01/2017  24 78 trượt  ăn lô 24 
03/01/2017 12 76  win  ăn lô 12x3 76 
02/01/2017 36 69  trượt   
01/01/2017 12 51  win ăn lô 12 51 
31/12/2016  03 33    trượt   ăn lô 33 33 
30/12/2016 36 82  trượt  ăn lô 82 
29/12/2016 28 94  win  ăn lô 28 94 
28/12/2016 00 73  trượt  ăn lô 00 
27/12/2016 28 66  trượt  
26/12/2016 35 68  win  ăn lô 35 68 
25/12/2016 23 72  win  ăn lô 23 72 
24/12/2016 25 63  trượt  ăn lô 63 
23/12/2016 21 87  trượt   
22/12/2016 01 84  win  ăn lô 01 84 
21/12/2016 19 76  trượt  ăn lô 76x2 
20/12/2016 02 67  win ăn lô 02 67 
19/12/2016 09 68  trượt  ăn lô 09 
18/12/2016 49  67 win  ăn lô 49 67 
17/12/2016 27 64  trượt  ăn lô 27x2 
16/12/2016 03 85  trượt   
15/12/2016 12 77  trượt  ăn lô 77 
14/12/2016 06 75  win  ăn lô 06 75 
13/12/2016 14 65  trượt  ăn lô 65 
12/12/2016 46 08  trượt  ăn lô 46 
11/12/2016 26 72  trượt  ăn lô 72x2 
10/12/2016 41 70  win  ăn lô 41 70 
09/12/2016 02 98  win  ăn lô 02 98 
08/12/2016 19 47  trượt   
07/12/2016 26 51  trượt  ăn lô 51 
06/12/2016 12 81  win  ăn lô 12 81 
05/12/2016  34 76 trượt  ăn lô 34 
04/12/2016 20 88  win ăn lô 20 88 
03/12/2016 01 74  trượt  ăn lô 01x2 
02/12/2016 45 97  win ăn lô 45 97 
01/12/2016 01 81  trượt  ăn lô 01 
30/11/2016 47 90  trượt   
29/11/2016 11 93  win  ăn lô 11 93 
28/11/2016 62 81  trượt  ăn lô 62x2 
27/11/2016 03 79  trượt  ăn lô 79 
26/11/2016 46 77  trượt  ăn lô 77 
25/11/2016 67 71  win  ăn lô 67x2 71 
24/11/2016 18 56  trượt  ăn lô 56 
23/11/2016 41 70  win  ăn lô 41 70 
22/11/2016 68 92  win  ăn lô 68 92 
21/11/2016 92 75  trượt  ăn lô 75x2 
20/11/2016 28 66  trượt  ăn lô 66 
19/11/2016 10 49  trượt  ăn lô 10x2 
18/11/2016 01 19 trượt  
17/11/2016 11 04 win ăn lô 04 11
16/11/2016 47 75 trượt ăn lô 47
15/11/2016 07 12 trượt ăn lô 07x2
14/11/2016 22 47 win ăn lô 22 47
13/11/2016 54 12 trượt ăn lô 54
12/11/2016 41 23 win ăn lô 41 23
11/11/2016 71 32 trượt ăn lô 71x2
10/11/2016 42 47 trượt  
09/11/2016 96 34 trượt  
08/11/2016 47 19 win ăn lô 19 47
07/11/2016 74 10 trượt ăn lô 74
06/11/2016 83 48 win ăn lô 83 48
05/11/2016 45 21 trượt  
04/11/2016 65 20 trượt  
03/11/2016 46 81 win ăn lô 46 81
02/11/2016 41 20 trượt  
01/11/2016 41 86 win ăn lô 41 86x2
31/10/2016 04 59 trượt ăn lô 59x2
30/10/2016 75 12 win ăn lô 75 12
29/10/2016 76 01 trượt ăn lô 76x2
28/10/2016 03 67 trượt ăn lô 03
27/10/2016 61 05 trượt ăn lô 61x2
26/10/2016 41 03 trượt  
25/10/2016 12 90 win ăn lô 12 90
24/10/2016 57 91 trượt ăn lô 91x2
23/10/2016 39 53 trượt ăn lô 39
22/10/2016 70 78 win ăn lô 70 78x2
21/10/2016 82 95 trượt  ăn lô 85x2 
20/10/2016 28 42 trượt  
19/10/2016 46 58 win  ăn lô 46 x2 58
18/10/2016 09 96 trượt  
17/10/2016 93 64 trượt ăn lô 64x2
16/10/2016 17 35 trượt ăn lô 17x2
15/10/2016 52 40 win ăn lô 52 40
14/10/2016 51 04 trượt ăn lô 51
13/10/2016 18 51 trượt  
12/10/2016 58 92 trượt ăn lô 92
11/10/2016 16 43 win  ăn lô 16 43
10/10/2016 16 50 trượt  
09/10/2016 61 96 trượt  
08/10/2016 38 32 trượt ăn lô 38x2
07/10/2016 16 62 win ăn lô 62x2 16
06/10/2016 89 19 trượt ăn lô 19x2
05/10/2016 50 33 trượt ăn lô 33x2
04/10/2016 82 02 trượt ăn lô 02
03/10/2016 17 53 win ăn lô 17 53
02/10/2016 67 54 trượt ăn lô 67x2
01/10/2016 91 76 win ăn lô 91 76
30/09/2016 46 74 trượt ăn lô 46x2
29/09/2016 03 57 trượt ăn lô 57
28/09/2016 71 30 win ăn lô 71x2 30
27/09/2016 95 05 trượt ăn lô 95x2
26/09/2016 22 49 win ăn lô 22 49
25/09/2016 96 08 trượt ăn lô 08
24/09/2016 77 58 trượt ăn lô 77x3
23/09/2016 38 29 trượt ăn lô 29x3
22/09/2016 22 37 win ăn lô 22 37 
21/09/2016 56 48 trượt ăn lô 56
20/09/2016 03 16 trượt ăn lô 03
19/09/2016 56 94 trượt ăn lô 56x2
18/09/2016 82 94 trượt  
17/09/2016 27 36 win ăn lô 27x2 36
16/09/2016 81 03 trượt ăn lô 81
15/09/2016 24 80 win ăn lô 24x2 80
14/09/2016 23 00 win ăn lô 23 00x2
13/09/2016 91 63 trượt ăn lô 91
12/09/2016 34 26 trượt ăn lô 26
11/09/2016 84 75 win  ăn lô 84 75x2
10/09/2016 57 85 trượt ăn lô 57
09/09/2016 59 53 trượt ăn lô 59x2
08/09/2016 34 85 trượt ăn lô 85x2 
07/09/2016 12 06 win ăn lô 12x2 06
06/09/2016 81 53 trượt ăn lô 53
05/09/2016 87 03 win ăn lô 87 03
04/09/2016 63 88 win ăn lô 63x2 88
03/09/2016 02 81 trượt  
02/09/2016 04 73 win ăn lô 04 73
01/09/2016 08 81 win ăn lô 08 81
31/08/2016 89 97 trượt ăn lô 89x3
30/08/2016 90 37 win ăn lô 90 37
29/08/2016 70 09 trượt  
28/08/2016 54 75 trượt ăn lô 54x2
27/08/2016 64 91 win ăn lô 64 91
26/08/2016 58 51 win ăn lô 58 51x2
25/08/2016 23 16 trượt ăn lô 23
24/08/2016 39 85 trượt ặn lô 85
23/08/2016 39 87 win ăn lô 39 87
22/08/2016 84 17 win ăn lô 84 17
21/08/2016 89 08  trượt ăn lô 89x2

CẦU ĐẸP
Cầu Lotto đẹp nhất ngày 18/10/2018
Cầu 2 nháy đẹp nhất ngày 18/10/2018
Cầu Đặc biệt đẹp nhất ngày 18/10/2018
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hotline:0962.778.334
THỐNG KÊ TRUY CẬP